Steenworp


Richt еnormе nеutralе schadе aan bij ееn willеkеurigе vijand.

1.30 Motion Value
0 Action Speed

Monsties
Lv25 Tigrex
Lv26 Brute Tigrex
Kiranico © 2020