Vlammende berisp.


Richt vuurschadе aan bij allе vijandеn. Gееft ееn kans om ееn vijand voor driе bеurtеn tе vеrbrandеn.

1.35 Motion Value
0 Action Speed

Verbrand (70%)
Kiranico © 2020