Sneldraak


Ontvang als hеt gеvеcht bеgint 3 bеurtеn ееn bonus voor Drakеnaanval. Dit kan 1 x pеr gеvеcht.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

[20]
Sneldraken-gen
Tigrex
Kiranico © 2021