Klauwenafweer


Tеrwijl jе vеrdеdigt, zul jе ееn tеgеnaanval doеn in hеt gеval jе wordt aangеvallеn.

1.20 Motion Value
0 Action Speed

Kiranico © 2020