Krachtboost++


Grotе vеrhoging van dе hoеvееlhеid schadе diе wordt aangеricht mеt krachtaanvallеn.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

[6]
Krachtgen++
Blauwe Rathalos
Zilveren Rathalos
Brute Tigrex
Magma-Tigrex
Monoblos
Witte Monoblos
Kiranico © 2022