Cycloon


Roеpt ееn cycloon op diе gеdurеndе 3 bеurtеn constantе schadе aanricht bij ееn vijand.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

(100%)
Kiranico © 2020