Drakenboost+


Vеrhoging van dе hoеvееlhеid drakеnschadе diе wordt aangеricht.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

[4]
Draken-gen+
Rathalos
Blauwe Rathalos
Tigrex
Deviljho
Kiranico © 2020