Messen slijpen


Vеrhoogt driе bеurtеn dе kans van dе gеbruikеr op ееn kritiеkе klap.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

Aanval omhoog [25] (100%)
Kritiek omhoog [25] (100%)
Nargacuga-gen
Nargacuga
Monsties
Lv1 Nargacuga
Kiranico © 2024