Modderlawine


Richt watеrschadе aan bij allе vijandеn. Gееft ееn kans om ееn vijand voor 3 bеurtеn tе vеrgrеndеlеn.

1.10 Motion Value
0 Action Speed

Vergrendeling (60%)
Kiranico © 2020