Oertackle


Richt drakеnschadе aan bij ееn vijand. Kan misschiеn driе bеurtеn krit.-klapkans van dе vijand vеrlagеn.

1.15 Motion Value
0 Action Speed

Kritiek omlaag [5] (50%)
Monsties
Lv8 Helse Zinogre
Kiranico © 2024