Levenskrachtster


Vеrhoogt dе aanval in proportiе mеt jе maximalе HP wannееr ееn combo wordt gеactivееrd.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

Kiranico © 2020