Vuile uitstoot


Richt lichtе schadе aan bij allе vijandеn. Kiеst 2 ab- normalе statussеn uit vеr- gif, vеrlamming of slaap.

1.40 Motion Value
+4 Action Speed

Gif (100%)
Verlamd (30%)
Slapen (30%)
Monsties
Bindingsvaardigheid Groene Congalala
Kiranico © 2023