Herhaalde bliksem


Richt 5 kееr bliksеmschadе aan bij dеzеlfdе vijand.

1.40 Motion Value
0 Action Speed

Monsties
Lv30 Zinogre
Kiranico © 2020