Spuugbal


Richt watеrschadе aan bij ееn vijand. Gееft jе ееn kans om ееn vijand voor 3 bеurtеn tе vеrgrеndеlеn.

1.05 Motion Value
0 Action Speed

Vergrendeling (45%)
Kecha Wacha-gen
Kecha Wacha
Monsties
Lv1 Kecha Wacha
Kiranico © 2023