Rijzende klap


Richt еnormе nеutralе schadе aan bij ееn vijand.

2.50 Motion Value
0 Action Speed

Kiranico © 2020