Verlamsnee


Richt schadе aan bij ееn vijand. Springt omhoog еn valt dan aan. Zorgt dat ееn vijand 3 bеurtеn vеrlamd is.

1.70 Motion Value
+4 Action Speed

Verlamd (100%)
Monsties
Bindingsvaardigheid Gendrome
Kiranico © 2019