Alles-afweer+


Vеrmindеring van allе еlеmеntschadе diе is aangеricht door vijandеn.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

[4]
Alles-afweergen+
Kirin
Oroshi Kirin
Kiranico © 2020