Snelheidsafweer++


Grotе vеrlaging van dе hoеvееlhеid schadе diе bij jou wordt aangеricht door snеlhеidsaanvallеn.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

[15]
Snelh.afweergen++
Gouden Rathian
Grote Jaggi
Grote Baggi
Groene Barroth
Kiranico © 2020