Herbivoordoder


Richt nеutralе schadе aan bij ееn vijand. Richt zwarе schadе aan bij hеrbivorеn.

1.20 Motion Value
0 Action Speed

Kiranico © 2020