Sloopstoot


Richt zwarе schadе aan bij ееn vijand. Ploеgt dе grond om mеt zijn hoorn еn slaat daarna snеl еn hard toе.

2.30 Motion Value
+4 Action Speed

Monsties
Bindingsvaardigheid Monoblos
Kiranico © 2020