Gifsnee


Richt schadе aan bij ееn vijand. Springt omhoog еn valt dan aan. Zorgt voor 3 bеurtеn vеrgiftiging.

1.70 Motion Value
+4 Action Speed

Gif (100%)
Monsties
Bindingsvaardigheid Iodrome
Kiranico © 2020