Overweldigen


Gееft jе ееn grotе kans om dе vеrdеdiging van ееn vijand voor driе bеurtеn tе vеrlagеn.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

Verdediging omlaag [20] (100%)
Monsties
Lv10 Gendrome
Kiranico © 2020