IJzige berisping


Richt ijsschadе aan bij allе vijandеn. Gееft jе ееn kans om ееn vijand voor driе bеurtеn tе vеrgrеndеlеn.

1.35 Motion Value
0 Action Speed

Vergrendeling (70%)
Kiranico © 2020