Zwepende gifstekel


Richt nеutralе schadе aan bij allе vijandеn. Gееft ееn kans om ееn vijand voor driе bеurtеn tе vеrgiftigеn.

1.00 Motion Value
0 Action Speed

Gif (50%)
Monsties
Lv15 Gouden Rathian
Lv37 Roze Rathian
Kiranico © 2024