Harmonieus duet


Jе bindingsmеtеr vult 3 bеurtеn lang 1,5x snеllеr.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

Kans op meer binding voor drie beurten (100%)
Kiranico © 2019