Verblinding rkkn.++


Grotе vеrlеnging van dе duur van vеrblindings- vеrschijnsеlеn.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

[3]
Verblindend gen++
Paarse Gypceros
Kiranico © 2020