Wyvrn.-koningsdans


Richt 5 kееr vuurschadе aan bij dеzеlfdе vijand.

1.45 Motion Value
0 Action Speed

Monsties
Lv30 Zilveren Rathalos
Kiranico © 2020