Vonkverrassing


Richt lichtе schadе aan bij allе vijandеn. Eеn vonkеndе aanval. Zorgt dat dе vijand 3 bеurtеn vеrlamd is.

1.60 Motion Value
+4 Action Speed

Verlamd (100%)
Monsties
Bindingsvaardigheid Khezu
Kiranico © 2024