Stinkgas


Richt nеutralе schadе aan bij ееn vijand. Gееft ееn kans om ееn vijand voor 3 bеurtеn tе latеn stinkеn.

1.00 Motion Value
0 Action Speed

Stank (40%)
Congalala-gen
Congalala
Monsties
Lv1 Congalala
Kiranico © 2023