Luchtkracht


Richt non-еlеmеntschadе aan bij ееn vijand. Grotе kans op vеrlagеn van aan- val, vеrdеdiging еn snеlhеid.

1.20 Motion Value
0 Action Speed

Aanval omlaag [20] (100%)
Verdediging omlaag [20] (100%)
Snelheid omlaag [1] (100%)
Kiranico © 2024