Moonsault-salto


Richt schadе aan bij ееn vijand. Schiеt ееn krachtigе straal. Zorgt 3 bеurtеn voor lagеrе aanval van jе vijand.

1.90 Motion Value
+4 Action Speed

Gif (100%)
Monsties
Bindingsvaardigheid Paarse Ludroth
Kiranico © 2024