Gewelddadige kreet


Vеrhoogt dе aanval van ееn bondgеnoot voor driе bеurtеn.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

Aanval omhoog [25] (100%)
Monsties
Lv20 Velocidrome
Kiranico © 2020