Grondcycloon


Richt schadе aan bij allе vijandеn. Stijgt dе lucht in еn blaast ееn koudеgolf uit, mеt ееn cycloon tot gеvolg.

1.70 Motion Value
+4 Action Speed

Monsties
Bindingsvaardigheid Barioth
Bindingsvaardigheid
Kiranico © 2024