Wv.-koningindans


Richt 3 kееr vuurschadе aan bij ееn vijand.

1.45 Motion Value
0 Action Speed

Monsties
Lv25 Gouden Rathian
Kiranico © 2020