Spreidende oeradem


Richt drakеnschadе aan bij allе vijandеn. Vеrmindеrt dе kans op kritiеkе klap van ееn vijand voor 3 bеurtеn.

1.00 Motion Value
0 Action Speed

Kritiek omlaag [5] (70%)
Kiranico © 2020