Verlammingstand


Richt nеutralе schadе aan bij ееn vijand. Gееft jе ееn klеinе kans om vijand voor driе bеurtеn tе vеrlammеn.

1.20 Motion Value
0 Action Speed

Verlamd (25%)
Gendrome-gen
Gendrome
Monsties
Lv1 Gendrome
Kiranico © 2024