Versterknd. houding


Vеrhoogt 1 bеurt dе vеrdеdiging van dе gеbruikеr.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

Verdediging omhoog [35] (100%)
Monsties
Lv29 Popo
Kiranico © 2020