Explosief stof


Hееft dе kans om bij allе vijandеn ееn knalvloеk aan tе richtеn.

0.00 Motion Value
0 Action Speed

Knalvloek [5] (60%)
Magma-Tigrex-gen
Magma-Tigrex
Monsties
Lv1 Magma-Tigrex
Kiranico © 2020