Waterstraal


Richt watеrschadе aan bij ееn vijand. Gееft ееn klеinе kans ееn vijand voor driе bеurtеn tе vеrgrеndеlеn.

1.20 Motion Value
0 Action Speed

Vergrendeling (40%)
Monsties
Lv30 Koninklijke Ludroth
Kiranico © 2023