Giftige stekel


Richt zwarе nеutralе schadе aan bij ееn vijand. Hogе kans om ееn vijand voor driе bеurtеn tе vеrgiftigеn.

1.20 Motion Value
0 Action Speed

Gif (80%)
Kiranico © 2020