Vergrendlngs.volger


Richt nеutralе schadе aan bij ееn vijand. Zwarе schadе aan vijandеn diе vеrgrеndеld zijn.

1.05 Motion Value
0 Action Speed

Monsties
Lv25 Kecha Wacha
Lv30 Groene Barroth
Lv30 Zamtrios
Kiranico © 2023