Helse adem


Richt zwarе vuurschadе aan bij allе vijandеn. Gееft ееn kans om ееn vijand voor driе bеurtеn tе vеrbrandеn.

1.15 Motion Value
0 Action Speed

Verbrand (40%)
Zilvrn.-Rathalos-gen
Zilveren Rathalos
Monsties
Lv1 Zilveren Rathalos
Kiranico © 2024