Raadsel van het ei

Doel Laat de klant een herbivoor-ei zien
Regio Onbekend
Beloning
Zenny 900z
EP 200EP

Die kleurrijke monster- eieren zijn zo mysterieus, vind je niet? Ik kan er geen genoeg van krijgen. Kun je me een herbivoor-ei brengen? (Klant: Hakum)

Kiranico © 2020