Oaseherrijzing

Doel Lever 15 stuks ijzererts
Regio Waar dan ook
Beloning
Zenny 8,000z
EP 1,000EP

Nu de stad weer op de rails is, zijn we begonnen met de bouw van een rijderarena. Wil jij helpen de nodige materialen en dergelijke te verzamelen? (Klant: Albarax)

Kiranico © 2020