Het zwarte voorteken

Doel Dood 6 Remobra
Regio Ruïnes v.Zalam etc.
Beloning
Zenny 4,000z
EP 2,500EP

De dorpelingen maken zich zorgen over de grote zwerm Remobra. Volgens hen is dat een slecht voorteken... Er moet iets gedaan worden. Kan een dappere ziel ons helpen?

Kiranico © 2021