We stoken het op!!!

Doel Lever 30 Hermitaur- schilden
Regio Trese-woestijn etc.
Beloning
Zenny 5,000z
EP 800EP

Dat klopt! Weer 'n mooie dag in het leven van een jager! O! Jij weer! Ik heb wat Hermitaur-materialen nodig. Kan dat? Het is 'n wijde wereld daarbuiten! (Klant: Oasum)

Kiranico © 2020