Een bot verzoek

Doel Lever 3 grote monsterbotten
Regio Waar dan ook
Beloning
Zenny 4,000z
EP 1,000EP

Wij bouwen in Kaopni liever met bot dan erts. Prrrobleem is dat we niet genoeg groot monsterbot hebben voor het bouwen. Help ons miauwsjeblieft? (Klant: Koapni)

Kiranico © 2020