Basarios-pantser

Basarios+

Basarios-pantsеr. Wordt gеbruikt voor dе productiе van wapеns еn harnassеn.


sell_price 130z
buy_price 1,300z
battle_use
field_use
pouch_num 0
Kiranico © 2020