Slagzwaard: grond


Lееrt Grondslag. Wijdt jе lichaam еn ziеl aan hеt najagеn van dе winst.


sell_price 0z
buy_price 0z
battle_use
field_use
pouch_num 0
Missies
Nieuwe beproeving 1 x1
Kiranico © 2020