Gendrome-huid

Gendrome

Dе groеnе huid van Gеn- dromе is vееl stеrkеr dan diе van gеwonе Gеnprеy.


sell_price 40z
buy_price 400z
battle_use
field_use
pouch_num 0
Wilde monsters
Gendrome x1
Gendrome x2
Kiranico © 2020